Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky sú platné pre zdieľané bicykle ponúkané spoločnosťou ARRIVA Slovakia a.s. Ustanovenia §1 – §8 týchto všeobecných obchodných podmienok určujú práva a povinnosti pri používaní zdieľaných bicyklov. Ustanovenia §9 – §19 stanovujú obchodné vzťahy medzi spoločnosťou ARRIVA Slovakia a.s. ako prevádzkovateľom systému prenájmu a jej zákazníkmi. 

ČÍSLO ZÁKAZNÍCKEJ PODPORY: +421 915 244 244

PO – NE: 8.00 – 20.00 HOD

E-MAIL: BIKE@ARRIVA.SK

Prihláste sa